heart of gold-1
sứ hog
sứ vàng
sứ trắng
sứ chú thòng
hồng đậm
Tím Đài Loan
heart of gold